Terapi til hele familien

03 juni 2019 Pia Søgaard
Terapi til hele familien

Når familien kæmper for at holde sammen eller komme igennem en fælles krise, kan professionel hjælp være redningen. Familieterapi er for hele familien og tilgodeser alle individer i snakken om det svære. Gå til terapi med familien, inden det er for sent. 

Du kan hjælpe – med andres hjælp…

Professionel familieterapi i København hjælper dig til at hjælpe din familie. Hvert individ i familien har en rolle, og i en fælles krise skal alle være med. Det handler om at være bevidst om sin rolle og hvilke reaktionsmønstre, der er i familien, så ændringer kan forbedre situationen. Måske vil alle det samme, men forstår ikke at kommunikere det til hinanden. Måske vil alle noget forskelligt, men tror, at målet er ens hos alle. Få en god snak om alt det svære hos en professionel terapeut. En professionel kan fungere som den neutrale mediator, der skal til for at alle kan komme til orde. Er der sorg i familien, kan det gavne, at flere medlemmer forstår den sorgproces et menneske gennemgår, så tålmodighed og accept præger kommunikation og samvær i familien. Giv plads til individuel sorgbearbejdning og tænk på familiens fremtid.   

Skilsmisse for hele familien

Når et par vælger at gå fra hinanden, involverer det ofte mange flere end blot de to. Børn eller andre nært knyttede pårørende bliver også stærkt påvirkede, og det kan være nødvendigt med professionel rådgivning til at håndtere den svære tid. En skilsmisse kan ende godt, hvis alle parter tilgodeses, og kommunikationen mellem alle involverede opretholdes under hele processen. Redskaberne til en bedre kommunikation kan bruges af alle, og for de tilfælde, hvor en skilsmisse kan forudses og planlægges, kan det kun gavne, at alle lærer de værdifulde redskaber at kende. Inddrag børn, bedsteforældre eller andre nære familiemedlemmer i kommunikationen omkring skilsmissen, så sorgen reduceres mest muligt for flest mulige. 

Flere Nyheder