Hvad betyder persondata?

02 januar 2020 Lotte Hindsberg
Hvad betyder persondata?

Persondataloven eller persondataforordningen, der trådte i kraft i 2018 betyder information der kan direkte eller indirekte kan identificere en person. Det samme gælder, hvis informationen er krypteret eller kodet på anden vis. 

I Danmark skelner man mellem 3 forskellige typer persondata.

Almindelig persondata: Som navn, adresse, email.

Fortrolig persondata: Cpr. nr, økonomi og personlige billeder.

Følsomme persondata: er oplysninger som etnicitet, religion, om man har en ren straffeattest eller biologiske oplysninger. 

Et godt eksempel vises her https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/persondata.aspx

 

Virksomheder har pligt til at beskytte personlige oplysninger

En virksomhed har pligt til at beskytte personlige oplysninger. Det gælder både de ansattes og kundernes. Hvordan er op til virksomheden selv. Sendes der fortrolige persondata stilles der dog krav om at oplysningerne sendes krypteret. 

En virksomheds ansatte skal give dokumenteret tilladelse til, at deres billeder må vises på virksomhedens hjemmeside. Det er ikke nok at sende en mail til den ansatte og er der ikke svaret inden for en uge, så anses det for tilstrækkelig dokumention. 

Derimod er det en del af virksomheden drift at skrive navn, firma mail og telefonnummer og er derfor ikke en del af persondataloven. 

Virksomheden skal på deres hjemmeside oplyse, hvordan de har valgt at sikre sig at personoplysninger bliver sikret.

Et eksempel på konsekvensen af persondataloven

Mange boligsociale boligselskaber har en aftale med kommunen om at der sendes breve til de beboere der er bagud med deres husleje. Det gøres fordi man ved, at det har store sociale konsekvenser, hvis især børnefamilier bliver sat ud af deres lejlighed ved fogedens hjælp. I stedet er det billigere både for boligselskabet og for kommunen at prøve at hjælpe inden det sker. Desværre er konsekvensen af persondataloven, at boligselskaberne ikke længere må sende en liste over de personer der er bagud med deres husleje til kommunen og kommunen kan ikke længere skrive til dem med den mulighed, at de kan via en enkeltydelse kan få rettet op på det de skylder boligselskaberne. 

Flere Nyheder