Få de flotteste gulve i din nye bolig med en gulvafslibning på Amager

Har du netop købt bolig, og glæde du dig til sammen med din familie endelig at kunne få foden under eget bord igen? Så er I sikkert allerede i gang med at planlægge indflytning. Det er skønt efter måske måneders bolig jagt at kunne se frem til at få et nyt hjem. Så kan man endelig læne sig tilbage og lade dagligdagen tage form.

Men faktisk er der en vis fornuft i at vente et par uger med at flytte ind, selv om du har fået nøglerne i hånden og boligen står i dit navn. Du kan nemlig vinde rigtig meget ved at sætte huset eller lejligheden flot i stand forud for indflytning. Når først møbler, tæpper og øvrigt indbo er på plads i stuer og værelser kan det godt være endog rigtig vanskeligt at komme til at male eller slibe gulve.

Derfor bør du benytte den helt unikke chance du har mens boligen endnu står tom, og sørge for at renoveringen er udført inden I rykker ind. Så har håndværkerne de bedste muligheder for at komme ordentligt i bund med såvel den indvendige maling som med afslibning af gulve samt efterbehandling af disse.

Hvad skal der ske ved en renovering?

Hvis boligen står uden de store skavanker, og køkken og bad er som de skal være, kan du faktisk slippe relativt nemt omkring den indledende istandsættelse. Så skal der nemlig blot males og, i fald boligen er forsynet med trægulve, foretages en gulvafslibning med tilhørende efterbehandling.

Det er nemlig kun meget lidt sandsynligt at trægulvet fremstår smukt og ensartet efter den forrige beboer. Og under alle omstændigheder er afslibning af gulve en rigtig god idé hvis I ønsker de bedste forudsætninger for selv at kunne sætte jeres eget præg på boligen.

Du kan få et godt tilbud på gulvafslibning på Amager via DBF Gulvservice på hjemmesiden https://gulvafslibning-priser.dk/gulvafslibning-amager/ 

Hjælp din alkoholiserede pårørende til den rette alkoholbehandling

Som ægtefælle eller samlever til en alkoholiseret person føler du dig muligvis fanget. Det er ikke sikkert at den misbrugsramte er motiveret for afvænning. Men her bør du stå fast – for jeres begges skyld. Du bør insistere på at han eller hun får den hjælp vedkommende har brug for således at I kan få et liv sammen. Og dette kan eventuelt ske i samarbejde med professionelle misbrugs behandlere.

Hvor kan min alkoholiserede pårørende komme i behandling?

Hos Behandlingscenter Stien, som er et misbrugs og behandlingscenter i Jylland, tilbyder alkoholbehandling og generel behandling af misbrugs problemer. Behandlingen er baseret på den kendte model Minnesota kuren – en evidens baseret behandlings metode som med stor succes har været anvendt i forbindelse med afvænning og misbrugsbehandling gennem årtier.

Igennem et behandlings forløb som typisk tager fem uger vil den misbrugsramte gennemgå såvel individuel samtale terapi som gruppe terapi. Her igennem opnås en forståelse for afhængighedens og misbrugets anatomi. Den misbrugsramte vil opnå en højere erkendelse af de mekanismer som styrer éns liv som alkoholiker, og en dyb indsigt i hvorledes disse mekanismer påvirker vedkommendes egen tilværelse og livsverden.

Forud for selve opholdet vil man som alkoholiker eller anden substans misbruger gennemgå afrusning eller afgiftning under trygge og overvågede forhold. Og efter endt behandlings forløb kan man få tilbud om opfølgende møder og kontakt til en af de til Behandlingscenter Stien tilknyttede misbrugskonsulenter – en prima metode til at forebygge tilbagefald.

Som pårørende har du og eventuelt andre familie medlemmer samtidig mulighed for at indgå i et sideløbende familie forløb hvor du eller I får rådgivning og terapi. Formålet er at styrke sammenhængskraften i familien, så I kan fungere som støtter for den misbrugsramte i hans eller hendes nye tilværelse som tørlagt alkoholiker.

Du kan læse mere om alkoholbehandling, og kontakte Behandlingscenter Stien, via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling

Derfor hjælper en misbrugsbehandling

Derfor hjælper en misbrugsbehandling

Der er en stor forskel på hvordan en misbrugsbehandling foregår i dag, set i forhold til tidligere. Ikke at der er garanti at det lykkes at blive sit misbrug kvit, hvis man går i behandling, men en misbrugsbehandling i dag tager et helt andet udgangspunkt end tidligere og derfor er der større chance for at hjælpe en misbruger. Samtidig er der også et skred i folks holdninger om, at det ikke er en skam at have et misbrug og søge hjælp. Snare tværtimod. Det er desværre ikke hos alle, men hos flere og flere hvilke er en stor hjælp. Især i forhold til at kunne bibeholde et job. I dag er det ofte en arbejdsplads eller pårørende, der tvinger en person i misbrugsbehandling.

Tidligere behandling

Tidligere troede man at det var nok at afgifte en person, så de ikke længere havde en krop der skreg efter alkohol eller stoffer. Derefter blev misbrugeren sendt hjem med et held og lykke og en håndfuld antabus eller metadon. Desværre har erfaringen vist, at behovet for alkohol har været større end frygten for at blive syg af antabussen. 

Behandlingen i dag

I dag ved man at det også er nødvendigt at også se på, hvad er årsagerne til at misbruget er opstået og får dem løst. Samtidig arbejdes der med at ruste misbrugeren til bedre at håndtere livet og de udfordringer det er at leve, herunder at sige nej tak fremover. Der arbejdes hårdt med at give misbrugeren værktøjer, som de måske ikke har fået med hjemmefra.

Derudover arbejdes der også med, hvad der skal ske når behandlingen er slut. En misbrugers liv har ofte kræset om misbruget og der er brugt timer dagligt på misbruget. De timer skal nu udfyldes med noget andet og langt mere konstruktivt og der skal blandt andet findes et nyt netværk. 

Dit malerfirma i Bagsværd skal sikre sig mod spionage

Dit malerfirma i Bagsværd skal sikre sig mod spionage

Nej, blot fordi vi taler om spionage i forbindelse med et malerfirma i Bagsværd, så er vi hverken ude i fantastiske fortællinger om Den kolde krig eller på vej ind i en James Bond-fiktionsverden.

Spionage kan foregå på mange forskellige måder, som kan være til afluring af noget bestemt eller til at frarøve en hemmeligheder, og det skal DU som ejer af et malerfirma i Bagsværd forsøge at helgardere dig mod.

Det er ikke ensbetydende med, at du skal blive helt paranoid og laver sikkerhedstjek, når dine medarbejdere møder ind, og der skal være hermetisk lukket for besøgende af nogen art.

Men det kan handle om at have overvågningskameraer sat op og lægge mærke til, om alt fra “samarbejdspartnere”, besøgende, medarbejdere og kunder udviser mistænkelig adfærd, der ikke passer sammen med deres stillingsbetegnelse, eller hvad man kunne forvente af deres færden.

Igen skal man ikke kaste anklager i hovedet på andre folk, uden man har en begrundet mistanke om det, og nogle gange skal man endda ikke konfrontere folk med det, men tage ens mistanke direkte til myndighederne, så de kan se nærmere på det.

Hvad kunne så være eksempler på spionage i ens malerfirma i Bagsværd?

Det kan være den mere kortsigtede art, hvor nogle kunder faktisk er røvere i forklædning, der vil aflure indgange, kameravinkler og udgange, så de kan lægge en konkret plan for at lave en indbrud.

Her kan man så bruge videoovervågningsoptagelser som led i en efterforskning.

Men det kan sådan set også være en mere langsigtet type, hvor nogle konkurrenter kigger forbi under alias for at holde et møde eller lignende for at, hvordan maskineriet foregår internt, hvad omsætningen er og så videre, så man måske kan se, hvad man kan bruge i ens eget firma eller undlade at gøre.

Det er værd at holde øje med uden at blive paranoid.

Hvad betyder persondata?

Hvad betyder persondata?

Persondataloven eller persondataforordningen, der trådte i kraft i 2018 betyder information der kan direkte eller indirekte kan identificere en person. Det samme gælder, hvis informationen er krypteret eller kodet på anden vis. 

I Danmark skelner man mellem 3 forskellige typer persondata.

Almindelig persondata: Som navn, adresse, email.

Fortrolig persondata: Cpr. nr, økonomi og personlige billeder.

Følsomme persondata: er oplysninger som etnicitet, religion, om man har en ren straffeattest eller biologiske oplysninger. 

Et godt eksempel vises her https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/persondata.aspx

 

Virksomheder har pligt til at beskytte personlige oplysninger

En virksomhed har pligt til at beskytte personlige oplysninger. Det gælder både de ansattes og kundernes. Hvordan er op til virksomheden selv. Sendes der fortrolige persondata stilles der dog krav om at oplysningerne sendes krypteret. 

En virksomheds ansatte skal give dokumenteret tilladelse til, at deres billeder må vises på virksomhedens hjemmeside. Det er ikke nok at sende en mail til den ansatte og er der ikke svaret inden for en uge, så anses det for tilstrækkelig dokumention. 

Derimod er det en del af virksomheden drift at skrive navn, firma mail og telefonnummer og er derfor ikke en del af persondataloven. 

Virksomheden skal på deres hjemmeside oplyse, hvordan de har valgt at sikre sig at personoplysninger bliver sikret.

Et eksempel på konsekvensen af persondataloven

Mange boligsociale boligselskaber har en aftale med kommunen om at der sendes breve til de beboere der er bagud med deres husleje. Det gøres fordi man ved, at det har store sociale konsekvenser, hvis især børnefamilier bliver sat ud af deres lejlighed ved fogedens hjælp. I stedet er det billigere både for boligselskabet og for kommunen at prøve at hjælpe inden det sker. Desværre er konsekvensen af persondataloven, at boligselskaberne ikke længere må sende en liste over de personer der er bagud med deres husleje til kommunen og kommunen kan ikke længere skrive til dem med den mulighed, at de kan via en enkeltydelse kan få rettet op på det de skylder boligselskaberne.